Informatie over het coronavirus en Dijken & Rivieren.

Klik hier
>

De Beurs

Dijken & Rivieren 2021 is de eerste internationale en allesomvattende vakbeurs voor de Waterbouwsector op het gebied van dijken en rivieren. Zo houden de waterbouwbedrijven in deze sector zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerken, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebieds- inrichting. Maar ook met het onderhouden van natte en droge infrastructuur en het renoveren en verbeteren van dijken, bruggen, kanalen, meren, plassen, rivieren, sloten, stuwen sluizen en (jacht)havens.

De gevolgen van klimaatverandering

Dagelijks zien we in de media de gevolgen van klimaatverandering. Meer en hevige regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. We hebben alleen al in Nederland meer dan tienduizend kilometer watergang en jaarlijks worden in ons waterschap miljoenen euro´s uitgegeven aan onderhoud en vernieuwing. Volgens Rijkswaterstaat moet er 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen aangepast worden vóór 2028.

Rijkswaterstaat werkt met verschillende partijen samen om Nederland te blijven beschermen tegen overstromingen. Er is een special Deltaprogramma gemaakt waarin al rekening gehouden is met de versnelde zeespiegelstijging. Hierin richten zij zich op 2050 met doorkijk naar 2100.

Nederland is dé showroom in de waterbouw

De Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de hele wereld. Of het nu gaat om het uitbaggeren van vaarwegen en havens, het opspuiten van eilanden of het beveiligen van delta’s tegen het wassende water. Voor alle aspecten van deze nationale trots is ruimte op de vakbeurs Dijken & Rivieren 2021.

Het is de ambitie van de organisatie dat de vakbeurs Dijken & Rivieren 2021 tot één van de meest toonaangevende beurzen in de nationale en internationale waterbouwsector gaat behoren.

Uitbaggeren

Waterbouw in de toekomst

Er zijn veel lopende plannen waarbij de watersector rekening houdt met hoe Nederland er in de toekomst uit zal gaan zien. Daarnaast zal dit thema ook betrekking hebben op de innovaties binnen de waterbouw sector. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen en hoe spelen diverse bedrijven hierop in. Denk hierbij ook aan nieuwe technologieën en apparaten die binnen deze sector worden gebruikt Aldus het Magazine GWW.

Rampen

Omdat er tijdens de beurs veel wordt ingegaan op de toekomst en nieuwe ontwikkelingen hoe belangrijk de waterbouw is. Dat er verschillende rampen zijn geweest waarna deze sector heeft bijgedragen aan het heropbouwen. Denk hierbij aan verschillende orkanen of overstromingen, waarbij diverse baggerbedrijven uit Nederland hulp hebben aangeboden. Dit was bijvoorbeeld bij de ramp Katrina in de USA, toen Boskalis (Nederlands baggerbedrijf) ging helpen. Dijken & Rivieren 2021 zal ook hier veel aandacht aanbesteden.