Over de beurs

Dijken & Rivieren is de eerste internationale en allesomvattende vakbeurs voor de Waterbouwsector op het gebied van dijken en rivieren. Zo houden de waterbouwbedrijven in deze sector zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerken, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebieds- inrichting. Maar ook met het onderhouden van natte en droge infrastructuur en het renoveren en verbeteren van dijken, bruggen, kanalen, meren, plassen, rivieren, sloten, stuwen, sluizen en (jacht)havens.

De gevolgen van klimaatverandering

Dagelijks zien we in de media de gevolgen van klimaatverandering. Meer en hevige regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. Er is een speciaal Deltaprogramma gemaakt waarin al rekening wordt gehouden met de versnelde zeespiegelstijging. Volgens Rijkswaterstaat moet er 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen alleen al in Nederland aangepast worden. Dijken & Rivieren zal hier veel aandacht aan besteden.

Hulp bij rampen

Tijdens de vakbeurs wordt er veel ingegaan op de toekomst, nieuwe ontwikkelingen en hoe belangrijk de waterbouw is. Hier hoort ook bij dat de sector veel bijdraagt aan de heropbouw ten gevolge van verschillende rampen. Denk hierbij aan orkanen of overstromingen, waarbij diverse baggerbedrijven uit Nederland hulp aanbieden. Dit was bijvoorbeeld bij de ramp Katrina in 2005, toen Boskalis (een Nederlands baggerbedrijf) te hulp schoot. Dijken & Rivieren zal ook aan dit thema genoeg aandacht besteden.

Nederland is dé showroom in de waterbouw

De Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de hele wereld. Of het nu gaat om het uitbaggeren van vaarwegen en havens, het opspuiten van eilanden of het beveiligen van delta’s tegen het wassende water. Voor alle aspecten van deze nationale trots is ruimte op de vakbeurs Dijken & Rivieren.

Het is de ambitie van de organisatie dat de vakbeurs tot één van de meest toonaangevende beurzen in de nationale en internationale waterbouwsector gaat behoren.