>

De Beurs

Dijken & Rivieren 2020 is de eerste internationale en allesomvattende vakbeurs voor de Waterbouwsector op het gebied van dijken en rivieren. Zo houden de waterbouwbedrijven in deze sector zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerken, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebieds- inrichting. Maar ook met het onderhouden van natte en droge infrastructuur en het renoveren en verbeteren van dijken, bruggen, kanalen, meren, plassen, rivieren, stuwen sluizen en (jacht)havens.

De gevolgen van klimaatverandering

Dagelijks zien we in de media de gevolgen van klimaatverandering. Meer en hevige regenval, langere periodes van droogte en grotere risico’s op overstroming. We hebben alleen al in Nederland meer dan tienduizend kilometer watergang en jaarlijks worden in ons waterschap miljoenen euro´s uitgegeven aan onderhoud en vernieuwing. Volgens de Rijkswaterstaat moet er 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen aangepast worden voor 2028.

Internationale gesprekpartners

De vakbeurs Dijken & Rivieren 2020 biedt interessante internationale gesprekspartners die u anders niet of moeilijk zou kunnen bereiken. Door de korte lijnen en positieve sfeer dienen zich volop kansen aan. Op de vakbeurs kunt u met gepassioneerde en gelijkgestemde collega’s bijpraten over oplossingen en zo mogelijk tot een internationale samenwerking komen. Dit schept nieuwe, en versterkt bestaande banden.

Nederland is de showroom in de waterbouw

De Nederlandse waterbouw is toonaangevend in de hele wereld. Of het nu gaat om het uitbaggeren van vaarwegen en havens, het opspuiten van eilanden of het beveiligen van delta’s tegen het wassende water. Voor alle aspecten van deze nationale trots is ruimte op de vakbeurs Dijken & Rivieren 2020.

Het is de ambitie van de organisatie dat de vakbeurs Dijken & Rivieren 2020 tot een van de meest toonaangevende beurzen in de nationale en internationale waterbouwsector gaat behoren.

Uitbaggeren