Privacy Verklaring

Dit is de privacy policy van Dare Events B.V. ("Dare Events B.V."), de uitgever van Dijkenenrivieren.nl. Dare Events B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website, de websites van de betreffende beurzen en via de beurzen zelf.

Uw privacy rechten

Dare Events B.V. zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Dit Privacy beleid beschrijft hoe we online- en offlinegegevens verzamelen en gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website of deelname aan de beurs, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens zoals is beschreven in dit privacy beleid.

Privacy beleid

Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen zoals is beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons Privacy beleid intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, klikt u contact met ons op nemen via info@dare-events.nl. Als u uw toestemming intrekt, worden uw account- en profielgegevens verwijderd van onze website.

Gegevens die op onze websites en toepassingen zijn verzameld, worden opgeslagen in onze eigen database.

Bereik van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op websites en beurzen die eigendom zijn van of beheerd worden door Dare Events B.V.

We maken een koppeling naar andere websites waarover we geen controle hebben. Dare Events B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de praktijken van andere websites.

Verwerkte gegevens

Dare Events B.V. maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internetbrowser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Dare Events B.V. verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een beurs bezoekt als bezoeker of exposant, account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt, een test invult of content op deze website plaatst.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Dare Events B.V. gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website en de beurzen te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan Dare Events B.V. verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

(A) Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

(B) Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie en vacatures, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Dare Events B.V. en haar groepsmaatschappijen en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(D) We gebruiken uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op Dare Events B.V. rustende wet- en regelgeving.

Dare Events B.V. zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Dare Events B.V. of indien Dare Events B.V. daartoe wettelijk verplicht is.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Dare Events B.V. is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Dare Events B.V. niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dare Events gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De cookies worden enkel opgeslagen op uw computer en wij hebben geen toegang tot deze gegevens. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website en de beurzen worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Dare Events B.V. bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Dare Events B.V. mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan info@dare-events.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

Dare Events B.V. zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Dare Events B.V. de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Dare Events B.V. stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Dare Events B.V. de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Dare Events B.V. de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Dare Events B.V. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Dare Events B.V. de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Dare Events B.V. schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Dare Events B.V. de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Dare Events B.V. kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Disclaimer

Dare Events B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze website, of door informatie aangeboden door deze website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website en de nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar  info@dare-events.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dare Events B.V. is het niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze website worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken of te gebruiken voor met namen marketing- en/of commerciële doeleinden; het aanschrijven van onze exposanten op het gebied van zojuist genoemde uitingen zonder toestemming is uiterst verboden. Dit is ter bescherming van de beursorganisatie en haar samenwerkende partijen/exposanten. 

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Dare Events B.V. Voor gebruik dient u schriftelijk vooraf toestemming te verkrijgen van Dare Events B.V. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar info@dare-events.nl.